dinsdag 27 september 2011

CHK05 - ideas in progress VERTICAAL GROEN


Na het plaatsen van de eerste testplantzakken op de locatie CHK05 en het vinden van voorbeelden van verticaal groen/gevelgroen/verticale tuinen, zijn de ideeen en gedachten voor het ontwikkelen van locatie CHK05 uit naar een andere inrichting.


Aangezien de wensen van de omwonenden en ondernemers nog ruimte laten voor aanpassingen en veranderingen, zijn wij bezig dit idee met een van de bewoners verder uit te werken om dit idee binnenkort te presenteren.


Het idee omvat nu in grote lijnen het ophangen van een frame met een banier (hergebruik van materiaal) en op de banier ruimte te creeren voor groen. Dit kan groen kan bestaan uit sedumachtigen en/of planten.