maandag 21 februari 2011

CHK09 SCHETSONTWERPSamen met de studenten verbonden aan de panden Delfshaven en Coolhaven en architect Lenard Vunderink (en bewoner Coolhaveneiland) is een ontwerp gemaakt voor de locatie voor pand Delfshaven. Het ontwerp is voorgelegd aan de deelgmeente, gemeentewerken en de dienst Stedebouw en Volkshuisvesting. De eerste reacties zijn positief. Het ontwerp wordt verder uitgewerkt in een definitief ontwerp en wordt begin maart opnieuw ingediend ter beoordeling.