zondag 9 mei 2010

EERSTE FASE PROJECT VAN START

Stuurgroep Coolhaveneiland (w.o. Woonbron, Stadswonen, OBR, deelgemeente Delfshaven) steunen ons project. Zij hebben een financiele ondersteuning toegezegd voor de realisatie van de eerste fase van project Coolhavenkade.

De projectorganisatie gaat van start met het voeren van gesprekken met diverse organisatie, instellingen en individuen om de haalbaarheid en realisatie van het project en de eerste projectonderdelen te garanderen.
Tegelijkertijd wordt gezocht naar aanvullende financiering om de realisatie van het totale project mogelijk te maken.

Binnenkort wordt meer informatie gegeven over de inhoud van het totale project.